Otkrijte kako je čuveni kompozitor Arnold Šenberg patio od triskaidekafobije, straha od broja 13, i kako je to uticalo na njegov život i muziku.

opširnije